Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


20.11.2020
21.11.2020
22.11.2020
20.11.2020
13:30 - 13:45
SALON 1

AÇILIŞ

Yavuz Anacak
20.11.2020
13:45 - 14:00

ARA

20.11.2020
14:00 - 14:45
SALON 1

P1-PANEL / New Horizons in Radiation Oncology

*Oturum Başkanları : Rıza Çetingöz , Erkan Topkan
Flash Radyoterapi Mahmut Özşahin
Artificial Intelligence Radiomics and Radiation Oncology Mitsuhiro Nakamura
20.11.2020
14:45 - 15:00

ARA

20.11.2020
15:00 - 15:45
SALON 1

US1-VARIAN UYDU SEMPOZYUMU

*Moderatör : Enis Özyar
Trends in Radiotherapy; A Varian Perspective on Flash and Beyond Patrick Kupelian
Ethos Therapy, An Adaptive Intelligence Solution Sabine Bernard
20.11.2020
15:45 - 16:00

ARA

20.11.2020
16:00 - 16:45
SALON 1

SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)

*Oturum Başkanı : Ferah Yıldız
SS-01 ÖZEFAGUS KARSİNOMLU OLGULARDA RADYOKEMOTERAPİ UYGULAMALARINDA İNTERFRAKSİYONEL ÖZEFAGUS HAREKETLERİNİN İRDELENMESİ Emine Sedef Akovalı
SS-02 NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ REKTUM KANSERLERİNDE KULLANILAN DERECELENDİRME SİSTEMLERİ TEDAVİ SONUÇLARINI ÖNGÖREBİLİRMİ? Meltem Öztürk
SS-03 ANAL KANAL KANSERLERİNDE RADİKAL RADYOTERAPİ-RADYOKEMOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: TROD GASTROİNTESTİNAL ONKOLOJİ GRUBU ÇALIŞMASI Şule Karabulut Gül
SS-04 ÖZEFAGUS KARSİNOMU TEDAVİSİNDE RADYOKEMOTERAPİ SONUÇLARI: TROD GASTROİNTESTİNAL ONKOLOJİ GRUBU ÇALIŞMASI Emine Sedef Akovalı
SS-05 RADYOTERAPİ VE TRANSTUZUMAB UYGULANAN HER2- POZİTİF MEME KANSERLİ HASTALARDA ERKEN KARDİYOTOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ Sadık Özöner
SS-06 ÜST REKTUM KANSERLERİNDE UZUN NEOADJUVAN KRT İLE KONTROL VE SAĞKALIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. TROD GİS GRUBU ÇALIŞMASI L. Zümre Arıcan Alıcıkuş
20.11.2020
16:45 - 17:00

ARA

20.11.2020
17:00 - 17:45
SALON 1

0S1-OLGU SUNUMU / Jinekolojik Onkoloji

*Oturum Başkanları : Işık Aslay , İlknur Bilkay Görken
1. Olgu Yasemin Bölükbaşı
2. Olgu Senem Alanyalı
20.11.2020
17:45 - 18:00

ARA

20.11.2020
18:00 - 18:45
SALON 1

US2-NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU / Güncel Veriler Işığında Radyasyon Onkolojisinde Beslenme Tedavisi

*Moderatör : Esra Kaytan Sağlam
Klinik Pratikte Malnütrisyon Tanı ve Tarama Yöntemleri Lütfiye Zümre Arıcan Alıcıkuş
Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalı? Vuslat Yürüt Çaloğlu
21.11.2020
09:30 - 10:15
SALON 1

OS2-OLGU SUNUMU / Toraks Kanserleri

*Oturum Başkanları : Mert Saynak , Fundagül Andiç
1. Olgu Alaattin Özen
2. Olgu Bekir Hakan Bakkal
21.11.2020
10:15 - 10:30

ARA

21.11.2020
10:30 - 11:15
SALON 1

US3-MEDİKOLEGAL KONSÜLTASYON OTURUMU ASTRA ZENEACA UYDU SEMPOZYUMU

*Moderatör : Uğur Selek
Coşkun Yorulmaz
21.11.2020
11:15 - 11:27
SALON 1

GROG ÇALIŞMALARI

*Oturum Başkanı : Uğur Selek
2019-2020'de GROG aktiviteleri Halil Akbörü
SS-07 TÜRKİYE’DE ASİSTAN BAKIŞIYLA RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ: ULUSAL ANKET Emre Uysal
SS-08 TÜRKİYE’DEKİ RADYASYON ONKOLOG'LARININ LİTERATÜRE KATKISI; TROD Genç Radyasyon Onkologları Grubu Çalışması Mehmet Fuat Eren
21.11.2020
11:30 - 12:15
SALON 1

SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)

*Oturum Başkanı : H. Cem Önal
SS-09 ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KANSERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HİPOFRAKSİYONE TEK KORD IŞINLAMASI Metin Figen
SS-10 ORAL KAVİTE VE OROFARİNKS KANSERİNDE RADYOTERAPİYE BAĞLI TRİGEMİNAL SİNİR TOKSİSİTESİNİN DOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Sümerya Duru Birgi
SS-11 ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE KAROTİS KORUYUCU RADYOTERAPİ SONUÇLARI: TROD Baş-Boyun Kanserleri Grubu Çalışması Beyhan Ceylaner Bıçakcı
SS-12 NÜKS KORDOMADA RADYOCERRAHİ İLE KURTARMA TEDAVİSİ SONUÇLARI Emre Uysal
SS-13 ÇOCUKLUK ÇAĞI POSTERİOR FOSSA EPENDİMOMLARININ MOLEKÜLER ALT GRUPLARA GÖRE TEDAVİ SONUÇLARI M. Ufuk Abacıoğlu
21.11.2020
12:15 - 13:00

ÖĞLE ARASI

21.11.2020
13:00 - 13:45
SALON 1

KG1-KARŞIT GÖRÜŞ / Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi

*Oturum Başkanları : Mehmet Koç , Deniz Yalman
Evet Hazırız! Pervin Hürmüz
Hayır Hazır Değiliz! Fatma Sert
21.11.2020
13:45 - 14:00

ARA

21.11.2020
14:00 - 14:45
SALON 1

US4-ASTELLAS UYDU SEMPOZYUMU / Yıl 2020: Hedef 20: Prostat Kanserinde Radyoterapi

Yıl 2020: Hedef 20: Prostat Kanserinde Radyoterapi Gökhan Özyiğit
21.11.2020
14:45 - 15:00

ARA

21.11.2020
15:00 - 15:45
SALON 1

SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)

*Oturum Başkanı : Şükriye Bilge Gürsel
SS-14 RADYOTERAPİ, MELATONİN, AMİFOSTİN VE TİMOKİNONUN NA+/K+-ATPAZ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mehmet Koç
SS-15 ÇOKLU BEYİN METASTAZLARI RADYOCERRAHİSİNDE HYPERARC VE CYBERKNIFE TEDAVİ PLANLARININ DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRMASI Emre Şanlı
SS-16 DÜŞÜK DOZ HIZLI PROSTAT BRAKİTERAPİSİ UYGULAMALARINDA DOZ HACİM HİSTOGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öznur Şenkesen
SS-17 DEVELOPMENT OF KV X-RAY IMAGING DOSE CALCULATION SYSTEM FOR IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY Yoshitomo İshihara
SS-18 SOL YERLEŞİMLİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ZAMAN-DOZ AYARLI ADAPTİF RADYOTERAPİ RADYOBİYOLOJİK HESAPLAMALARI Evrim Duman
21.11.2020
15:45 - 16:00

ARA

21.11.2020
16:00 - 16:45
SALON 1

YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI

*Oturum Başkanı : Gökhan Özyiğit
SS-19 CHANGES IN RADIOTHERAPY PRACTICE DURING COVID-19 OUTBREAK IN TURKEY: A REPORT FROM THE TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY. RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 150 (2020) 43–45 Yavuz Anacak
SS-20 ROLE OF VAGINAL BRACHYTHERAPY FOLLOWING ADJUVANT EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY IN CERVICAL CANCER: TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GYNECOLOGIC GROUP STUDY (TROD 04-002). INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGİCAL CANCER (2020) Melis Gültekin
SS-21 PROGNOSTIC FACTORS IN MEDICALLY INOPERABLE EARLY STAGE LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH STEREOTACTIC ABLATIVE RADIATION THERAPY (SABR): TURKISH RADIATION ONCOLOGY SOCIETY MULTICENTRIC STUDY. CLIN RESPIR J. (2020) Banu Atalar
SS-22 TREATMENT OUTCOMES OF PROSTATE CANCER PATIENTS WITH GLEASON SCORE 8–10 TREATED WITH DEFINITIVE RADIOTHERAPY. TROD 09-001 MULTI-INSTITUTIONAL STUDY. STRAHLENTHER ONKOL (2019) 195:882–893 Hüseyin Cem Önal
SS-23 TREATMENT OUTCOMES OF METASTASIS-DIRECTED TREATMENT USING 68GA-PSMA-PET/CT FOR OLIGOMETASTATIC OR OLIGORECURRENT PROSTATE CANCER: TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GROUP STUDY (TROD 09-002). STRAHLENTHER ONKOL (2020) Pervin Hürmüz
SS-24 POSTMASTECTOMY RADIOTHERAPY DECISION FOR PATIENTS WITHOUT LYMPH NODE METASTASES: TURKISH RADIATION ONCOLOGY SOCIETY BREAST CANCER WORKING GROUP. TURK J ONCOL (2019) 34(3):168–73 Ayşe Altınok
SS-25 VARIATION IN TEMPORARY IMPLANT IRRADIATION: SURVEY OF TURKISH SOCIETY OF RADIATION ONCOLOGY BREAST STUDY GROUP. EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH (2020) Nuri Kaydıhan
SS-26 PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF EARLY COMPLETE RESPONSE IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER UNDERGOING PREOPERATIVE CHEMORADIOTHERAPY: MULTICENTRIC STUDY OF TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GROUP (TROD). TURK J GASTROENTEROL (2020) 5: 3 Fatma Sert
21.11.2020
16:45 - 17:00

ARA

21.11.2020
17:00 - 17:45
SALON 1

SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)

*Oturum Başkanı : M. Şefik İğdem
SS-27 BEYİN METASTAZLARINDA STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA SEMPTOMATİK RADYASYON NEKROZUNUN RİSKİ Teuta Zoto Mustafayev
SS-28 SENKRON OLİGOMETASTATİK KHDAK HASTALARINDA DEFİNİTİF KEMORADYOTERAPİ SONUÇLARI:TROD Stereotaktik Radyoterapi Grubu Çalışması Sümerya Duru Birgi
SS-29 SBRT UYGULAMASINDA, 4D-BT VE SLOW-BT SİMULASYONU İLE GTV BELİRLENMESİ VE RİSKLİ ORGAN DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Zedef Dağ
SS-30 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE ELEKTROFİZYOLOJİ VE PET KILAVUZLUĞUNDA STEREOTAKTİK ABLATİF MİYOKARD RADYOTERAPİSİ Hüseyin Furkan Öztürk
SS-31 MANYETİK REZONANS KILAVUZLUĞUNDA ADAPTİF RADYOTERAPİ TEDAVİ ZAMAN ANALİZİ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA Teuta Zoto Mustafayev
21.11.2020
17:45 - 18:00

ARA

21.11.2020
18:00 - 18:45
SALON 1

US5-ECZACIBAŞI-MONROL UYDU SEMPOZYUMU / Proton Beam Therapy for Cancer in the Era of Precision Medicine

*Moderatör : Yavuz Anacak
Proton Beam Therapy for Cancer in the Era of Precision Medicine Roberto Orecchia
22.11.2020
09:30 - 10:45
SALON 1

P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?

*Oturum Başkanı : Esra Kaytan Sağlam
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yavuz Anacak
Medikal Fizik Derneği Bahar Dirican
Radyoterapi Teknikerleri Derneği Abidin Tecik
Onkoloji Hemşireliği Derneği Figen Bay
22.11.2020
10:45 - 11:00

ARA

22.11.2020
11:00 - 11:45
SALON 1

SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)

*Oturum Başkanı : Fulya Yaman Ağaoğlu
SS-32 UTERİN KARSİNOSARKOMLARDA ADJUVAN RADYOTERAPİ SONUÇLARI: HACETTEPE VE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Sezin Yüce Sarı
SS-33 MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE NON-İNVAZİV İNTRAVEZİKAL BRAKİTERAPİ APLİKATÖRÜ PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alaattin Özen
SS-34 ERKEN EVRE HODGKİN LENFOMADA TEDAVİ SONUÇLARI VE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTORLER Volkan Semiz
SS-35 ADDRESSING THE LEARNING NEEDS OF RO PROFESSIONALS: TRANSDISCIPLINARY EXPERIENCE OF A JCIA ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL Ahmed Nadeem Abbasi
SS-36 İNOPERE SERVİKS KANSERLİ HASTALARDA ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI,AKUT VE KRONİK YAN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Esma Didem Nasuhbeyoğlu
22.11.2020
11:45 - 12:00

ARA

22.11.2020
12:00 - 12:45
SALON 1

US6-ELEKTA UYDU SEMPOZYUMU / Radyoterapide Yeni Teknoloji MR-Linak - Planlama, Kurulum, Uygulama ve Beklentiler

Radyoterapide Yeni Teknoloji MR-Linak - Planlama, Kurulum, Uygulama ve Beklentiler Hüseyin Cem Önal
22.11.2020
12:45 - 13:30

ÖĞLE ARASI

22.11.2020
13:30 - 14:15
SALON 1

SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)

*Oturum Başkanı : Serap Akyürek
SS-37 EVRE III KHDAK HASTALARINDA PROGNOSTİK BİYOBELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOG VE TROD AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU Esra Gümüştepe
SS-38 FARKLI DOZLARDA RADYASYON UYGULANAN A549 AKCİĞER KANSER HÜCRELERİNDEKİ DNA ÇİFT SARMAL TAMİR MEKANİZMASININ İNCELENEMESİ Ömür Karakoyun Çelik
SS-39 TİMİK EPİTELYAL TÜMÖRLER: YENİ EVRELEME SİSTEMİ VE HİSTOLOJİK TANININ PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Beril Balcı
SS-40 RADYOTERAPİ VE İMMUNOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA YAN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Esra Gümüştepe
SS-41 HELİKAL TOMOTERAPİ İLE HİPOKAMPUS KORUYUCU TÜM BEYİN RADYOTERAPİSİ: TEDAVİ SÜRESİ KISALTILABİLİR Mİ? Savaş Topuk
22.11.2020
14:15 - 14:30

ARA

22.11.2020
14:30 - 15:15
SALON 1

US7-ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU

*Moderatör : Hale Çağlar
Baş- Boyun Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği Didem Karaçetin
GİS Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği Halil Akbörü
Meme Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği Kamuran İbiş
22.11.2020
15:15 - 15:30

ARA

22.11.2020
15:30 - 16:15
SALON 1

OS3-OLGU SUNUMU / Baş – Boyun Kanseri

*Oturum Başkanları : Enis Özyar , Mehmet Şen
1. Olgu Çağdaş Yavaş
2. Olgu Candan Demiröz
22.11.2020
16:15 - 16:30

ARA

22.11.2020
16:30 - 17:15
SALON 1

SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)

*Oturum Başkanı : Nilgün Özbek Okumuş
SS-42 RADYOCERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA ENDOREKTAL BALON KULLANIMININ RİSKLİ ORGAN DOZLARINA ETKİSİ Mete Gündoğ
SS-43 GLEASON SKORU 10 OLAN PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA DEFİNİTİF RADYOTERAPİ VE ADT SONUÇLARI: TROD-09-001 ALT GRUP ANALİZİ. TROD Üro-Onkoloji Grubu Çalışması Pervin Hürmüz
SS-44 LOKALİZE PROSTAT KANSERİNDE MANYETİK REZONANS KILAVUZLUĞUNDA STEREOTAKTİK ADAPTİF RADYOTERAPİ Teuta Zoto Mustafayev
SS-45 PROSTAT KANSERİNDE PSMA-PET İLE TESPİT EDİLEN LENF NODU METASTAZIN KLİNİK PARAMETRELER VE NOMOGRAMLAR İLE KORELASYONU Hüseyin Cem Önal
SS-46 KEMİK OLİGMETASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI - TROD Üro-Onkoloji Grubu Çalışması Hüseyin Cem Önal
22.11.2020
17:15 - 17:30

ARA

22.11.2020
17:30 - 18:15
SALON 1

P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız

*Oturum Başkanları : Nuran Şenel Beşe , Bünyamin Kaplan
Farklı Teknolojileri Ne Zaman ve Nasıl Uygulayalım? Merdan Fayda
NAKT Sonrası Hangi Volümleri Işınlamalı? Gamze Aksu
Kime Radyoterapi Yapmayalım? Melis Gültekin
22.11.2020
18:15 - 19:00
SALON 1

BÜYÜK PANDEMİLERİN TARİHÇESİ

*Oturum Başkanı : Rabia Nergiz Dağoğlu
Umur Talu
22.11.2020
19:00 - 19:15
SALON 1

KAPANIŞ

Yavuz Anacak