Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


M. Ufuk Abacıoğlu
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Konuşmacı
*SS-13 ÇOCUKLUK ÇAĞI POSTERİOR FOSSA EPENDİMOMLARININ MOLEKÜLER ALT GRUPLARA GÖRE TEDAVİ SONUÇLARI
Başlangıç Saati
11:54
Bitiş Saati
12:00
Ahmed Nadeem Abbasi
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Konuşmacı
*SS-35 ADDRESSING THE LEARNING NEEDS OF RO PROFESSIONALS: TRANSDISCIPLINARY EXPERIENCE OF A JCIA ACCREDITED UNIVERSITY HOSPITAL
Başlangıç Saati
11:18
Bitiş Saati
11:28
Halil Akbörü
GROG ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*2019-2020'de GROG aktiviteleri
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:30
US7-ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*GİS Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Emine Sedef Akovalı
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-01 ÖZEFAGUS KARSİNOMLU OLGULARDA RADYOKEMOTERAPİ UYGULAMALARINDA İNTERFRAKSİYONEL ÖZEFAGUS HAREKETLERİNİN İRDELENMESİ
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:06
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-04 ÖZEFAGUS KARSİNOMU TEDAVİSİNDE RADYOKEMOTERAPİ SONUÇLARI: TROD GASTROİNTESTİNAL ONKOLOJİ GRUBU ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
16:18
Bitiş Saati
16:24
Gamze Aksu
P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız
Konuşmacı
*NAKT Sonrası Hangi Volümleri Işınlamalı?
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:00
Serap Akyürek
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:15
Senem Alanyalı
0S1-OLGU SUNUMU / Jinekolojik Onkoloji
Konuşmacı
*2. Olgu
Başlangıç Saati
17:20
Bitiş Saati
17:40
L. Zümre Arıcan Alıcıkuş
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-06 ÜST REKTUM KANSERLERİNDE UZUN NEOADJUVAN KRT İLE KONTROL VE SAĞKALIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. TROD GİS GRUBU ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:36
Ayşe Altınok
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-24 POSTMASTECTOMY RADIOTHERAPY DECISION FOR PATIENTS WITHOUT LYMPH NODE METASTASES: TURKISH RADIATION ONCOLOGY SOCIETY BREAST CANCER WORKING GROUP. TURK J ONCOL (2019) 34(3):168–73
Başlangıç Saati
16:25
Bitiş Saati
16:30
Yavuz Anacak
AÇILIŞ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-19 CHANGES IN RADIOTHERAPY PRACTICE DURING COVID-19 OUTBREAK IN TURKEY: A REPORT FROM THE TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY. RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 150 (2020) 43–45
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:05
US5-ECZACIBAŞI-MONROL UYDU SEMPOZYUMU / Proton Beam Therapy for Cancer in the Era of Precision Medicine
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
Konuşmacı
*Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:45
KAPANIŞ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fundagül Andiç
OS2-OLGU SUNUMU / Toraks Kanserleri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:15
Lütfiye Zümre Arıcan Alıcıkuş
US2-NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU / Güncel Veriler Işığında Radyasyon Onkolojisinde Beslenme Tedavisi
Konuşmacı
*Klinik Pratikte Malnütrisyon Tanı ve Tarama Yöntemleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Işık Aslay
0S1-OLGU SUNUMU / Jinekolojik Onkoloji
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:45
Banu Atalar
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-21 PROGNOSTIC FACTORS IN MEDICALLY INOPERABLE EARLY STAGE LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH STEREOTACTIC ABLATIVE RADIATION THERAPY (SABR): TURKISH RADIATION ONCOLOGY SOCIETY MULTICENTRIC STUDY. CLIN RESPIR J. (2020)
Başlangıç Saati
16:10
Bitiş Saati
16:15
Bekir Hakan Bakkal
OS2-OLGU SUNUMU / Toraks Kanserleri
Konuşmacı
*2. Olgu
Başlangıç Saati
09:50
Bitiş Saati
10:10
Beril Balcı
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Konuşmacı
*SS-39 TİMİK EPİTELYAL TÜMÖRLER: YENİ EVRELEME SİSTEMİ VE HİSTOLOJİK TANININ PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
13:42
Bitiş Saati
13:48
Figen Bay
P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
Konuşmacı
*Onkoloji Hemşireliği Derneği
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:30
Sabine Bernard
US1-VARIAN UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Ethos Therapy, An Adaptive Intelligence Solution
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:45
Sümerya Duru Birgi
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Konuşmacı
*SS-10 ORAL KAVİTE VE OROFARİNKS KANSERİNDE RADYOTERAPİYE BAĞLI TRİGEMİNAL SİNİR TOKSİSİTESİNİN DOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
11:36
Bitiş Saati
11:42
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Konuşmacı
*SS-28 SENKRON OLİGOMETASTATİK KHDAK HASTALARINDA DEFİNİTİF KEMORADYOTERAPİ SONUÇLARI:TROD Stereotaktik Radyoterapi Grubu Çalışması
Başlangıç Saati
17:06
Bitiş Saati
17:12
Yasemin Bölükbaşı
0S1-OLGU SUNUMU / Jinekolojik Onkoloji
Konuşmacı
*1. Olgu
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:20
Beyhan Ceylaner Bıçakcı
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Konuşmacı
*SS-11 ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE KAROTİS KORUYUCU RADYOTERAPİ SONUÇLARI: TROD Baş-Boyun Kanserleri Grubu Çalışması
Başlangıç Saati
11:42
Bitiş Saati
11:48
Hale Çağlar
US7-ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:15
Vuslat Yürüt Çaloğlu
US2-NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU / Güncel Veriler Işığında Radyasyon Onkolojisinde Beslenme Tedavisi
Konuşmacı
*Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalı?
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Rıza Çetingöz
P1-PANEL / New Horizons in Radiation Oncology
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
Zedef Dağ
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Konuşmacı
*SS-29 SBRT UYGULAMASINDA, 4D-BT VE SLOW-BT SİMULASYONU İLE GTV BELİRLENMESİ VE RİSKLİ ORGAN DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
17:12
Bitiş Saati
17:18
Rabia Nergiz Dağoğlu
BÜYÜK PANDEMİLERİN TARİHÇESİ
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:00
Candan Demiröz
OS3-OLGU SUNUMU / Baş – Boyun Kanseri
Konuşmacı
*2. Olgu
Başlangıç Saati
15:50
Bitiş Saati
16:10
Bahar Dirican
P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
Konuşmacı
*Medikal Fizik Derneği
Başlangıç Saati
09:45
Bitiş Saati
10:00
Evrim Duman
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Konuşmacı
*SS-18 SOL YERLEŞİMLİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE ZAMAN-DOZ AYARLI ADAPTİF RADYOTERAPİ RADYOBİYOLOJİK HESAPLAMALARI
Başlangıç Saati
24:dd
Bitiş Saati
15:30
Mehmet Fuat Eren
GROG ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-08 TÜRKİYE’DEKİ RADYASYON ONKOLOG'LARININ LİTERATÜRE KATKISI; TROD Genç Radyasyon Onkologları Grubu Çalışması
Başlangıç Saati
11:21
Bitiş Saati
11:27
Merdan Fayda
P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız
Konuşmacı
*Farklı Teknolojileri Ne Zaman ve Nasıl Uygulayalım?
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:45
Metin Figen
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Konuşmacı
*SS-09 ERKEN EVRE GLOTTİK LARENKS KANSERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HİPOFRAKSİYONE TEK KORD IŞINLAMASI
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
11:36
İlknur Bilkay Görken
0S1-OLGU SUNUMU / Jinekolojik Onkoloji
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:45
Melis Gültekin
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-20 ROLE OF VAGINAL BRACHYTHERAPY FOLLOWING ADJUVANT EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY IN CERVICAL CANCER: TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GYNECOLOGIC GROUP STUDY (TROD 04-002). INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGİCAL CANCER (2020)
Başlangıç Saati
16:05
Bitiş Saati
16:10
P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız
Konuşmacı
*Kime Radyoterapi Yapmayalım?
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:15
Esra Gümüştepe
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Konuşmacı
*SS-37 EVRE III KHDAK HASTALARINDA PROGNOSTİK BİYOBELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOG VE TROD AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
13:36
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Konuşmacı
*SS-40 RADYOTERAPİ VE İMMUNOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA YAN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Başlangıç Saati
13:48
Bitiş Saati
13:54
Mete Gündoğ
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Konuşmacı
*SS-42 RADYOCERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA ENDOREKTAL BALON KULLANIMININ RİSKLİ ORGAN DOZLARINA ETKİSİ
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:36
Şükriye Bilge Gürsel
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:45
Pervin Hürmüz
KG1-KARŞIT GÖRÜŞ / Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi
Konuşmacı
*Evet Hazırız!
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-23 TREATMENT OUTCOMES OF METASTASIS-DIRECTED TREATMENT USING 68GA-PSMA-PET/CT FOR OLIGOMETASTATIC OR OLIGORECURRENT PROSTATE CANCER: TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GROUP STUDY (TROD 09-002). STRAHLENTHER ONKOL (2020)
Başlangıç Saati
16:20
Bitiş Saati
16:25
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Konuşmacı
*SS-43 GLEASON SKORU 10 OLAN PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA DEFİNİTİF RADYOTERAPİ VE ADT SONUÇLARI: TROD-09-001 ALT GRUP ANALİZİ. TROD Üro-Onkoloji Grubu Çalışması
Başlangıç Saati
16:36
Bitiş Saati
16:42
Kamuran İbiş
US7-ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Meme Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
M. Şefik İğdem
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:45
Yoshitomo İshihara
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Konuşmacı
*SS-17 DEVELOPMENT OF KV X-RAY IMAGING DOSE CALCULATION SYSTEM FOR IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY
Başlangıç Saati
15:18
Bitiş Saati
15:24
Bünyamin Kaplan
P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Şule Karabulut Gül
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-03 ANAL KANAL KANSERLERİNDE RADİKAL RADYOTERAPİ-RADYOKEMOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: TROD GASTROİNTESTİNAL ONKOLOJİ GRUBU ÇALIŞMASI
Başlangıç Saati
16:12
Bitiş Saati
16:18
Didem Karaçetin
US7-ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Baş- Boyun Kanserlerinde Radyoterapi ve Nütrisyon Desteği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Ömür Karakoyun Çelik
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Konuşmacı
*SS-38 FARKLI DOZLARDA RADYASYON UYGULANAN A549 AKCİĞER KANSER HÜCRELERİNDEKİ DNA ÇİFT SARMAL TAMİR MEKANİZMASININ İNCELENEMESİ
Başlangıç Saati
13:36
Bitiş Saati
13:42
Nuri Kaydıhan
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-25 VARIATION IN TEMPORARY IMPLANT IRRADIATION: SURVEY OF TURKISH SOCIETY OF RADIATION ONCOLOGY BREAST STUDY GROUP. EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH (2020)
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:35
Esra Kaytan Sağlam
US2-NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU / Güncel Veriler Işığında Radyasyon Onkolojisinde Beslenme Tedavisi
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:45
Mehmet Koç
KG1-KARŞIT GÖRÜŞ / Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Konuşmacı
*SS-14 RADYOTERAPİ, MELATONİN, AMİFOSTİN VE TİMOKİNONUN NA+/K+-ATPAZ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:06
Patrick Kupelian
US1-VARIAN UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*Trends in Radiotherapy; A Varian Perspective on Flash and Beyond
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:45
Teuta Zoto Mustafayev
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Konuşmacı
*SS-27 BEYİN METASTAZLARINDA STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA SEMPTOMATİK RADYASYON NEKROZUNUN RİSKİ
Başlangıç Saati
17:00
Bitiş Saati
17:06
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Konuşmacı
*SS-31 MANYETİK REZONANS KILAVUZLUĞUNDA ADAPTİF RADYOTERAPİ TEDAVİ ZAMAN ANALİZİ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
17:24
Bitiş Saati
17:30
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Konuşmacı
*SS-44 LOKALİZE PROSTAT KANSERİNDE MANYETİK REZONANS KILAVUZLUĞUNDA STEREOTAKTİK ADAPTİF RADYOTERAPİ
Başlangıç Saati
16:42
Bitiş Saati
16:48
Mitsuhiro Nakamura
P1-PANEL / New Horizons in Radiation Oncology
Konuşmacı
*Artificial Intelligence Radiomics and Radiation Oncology
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:40
Esma Didem Nasuhbeyoğlu
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Konuşmacı
*SS-36 İNOPERE SERVİKS KANSERLİ HASTALARDA ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ SONUÇLARI,AKUT VE KRONİK YAN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Başlangıç Saati
11:28
Bitiş Saati
11:34
Roberto Orecchia
US5-ECZACIBAŞI-MONROL UYDU SEMPOZYUMU / Proton Beam Therapy for Cancer in the Era of Precision Medicine
Konuşmacı
*Proton Beam Therapy for Cancer in the Era of Precision Medicine
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:45
H. Cem Önal
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:15
Hüseyin Cem Önal
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-22 TREATMENT OUTCOMES OF PROSTATE CANCER PATIENTS WITH GLEASON SCORE 8–10 TREATED WITH DEFINITIVE RADIOTHERAPY. TROD 09-001 MULTI-INSTITUTIONAL STUDY. STRAHLENTHER ONKOL (2019) 195:882–893
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:20
US6-ELEKTA UYDU SEMPOZYUMU / Radyoterapide Yeni Teknoloji MR-Linak - Planlama, Kurulum, Uygulama ve Beklentiler
Konuşmacı
*Radyoterapide Yeni Teknoloji MR-Linak - Planlama, Kurulum, Uygulama ve Beklentiler
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:45
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Konuşmacı
*SS-45 PROSTAT KANSERİNDE PSMA-PET İLE TESPİT EDİLEN LENF NODU METASTAZIN KLİNİK PARAMETRELER VE NOMOGRAMLAR İLE KORELASYONU
Başlangıç Saati
16:48
Bitiş Saati
16:54
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
Konuşmacı
*SS-46 KEMİK OLİGMETASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI - TROD Üro-Onkoloji Grubu Çalışması
Başlangıç Saati
16:54
Bitiş Saati
17:00
Nilgün Özbek Okumuş
SB7-SÖZEL BİLDİRİLER (GENİTOÜRİNER)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:15
Alaattin Özen
OS2-OLGU SUNUMU / Toraks Kanserleri
Konuşmacı
*1. Olgu
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
09:50
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Konuşmacı
*SS-33 MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE NON-İNVAZİV İNTRAVEZİKAL BRAKİTERAPİ APLİKATÖRÜ PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Başlangıç Saati
11:06
Bitiş Saati
11:12
Sadık Özöner
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-05 RADYOTERAPİ VE TRANSTUZUMAB UYGULANAN HER2- POZİTİF MEME KANSERLİ HASTALARDA ERKEN KARDİYOTOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ
Başlangıç Saati
16:24
Bitiş Saati
16:30
Mahmut Özşahin
P1-PANEL / New Horizons in Radiation Oncology
Konuşmacı
*Flash Radyoterapi
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:20
Meltem Öztürk
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
Konuşmacı
*SS-02 NEOADJUVAN TEDAVİ UYGULANMIŞ REKTUM KANSERLERİNDE KULLANILAN DERECELENDİRME SİSTEMLERİ TEDAVİ SONUÇLARINI ÖNGÖREBİLİRMİ?
Başlangıç Saati
16:06
Bitiş Saati
16:12
Hüseyin Furkan Öztürk
SB4-SÖZEL BİLDİRİLER (MODERN RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ)
Konuşmacı
*SS-30 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE ELEKTROFİZYOLOJİ VE PET KILAVUZLUĞUNDA STEREOTAKTİK ABLATİF MİYOKARD RADYOTERAPİSİ
Başlangıç Saati
17:18
Bitiş Saati
17:24
Enis Özyar
US1-VARIAN UYDU SEMPOZYUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:45
OS3-OLGU SUNUMU / Baş – Boyun Kanseri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:15
Gökhan Özyiğit
US4-ASTELLAS UYDU SEMPOZYUMU / Yıl 2020: Hedef 20: Prostat Kanserinde Radyoterapi
Konuşmacı
*Yıl 2020: Hedef 20: Prostat Kanserinde Radyoterapi
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:45
Mert Saynak
OS2-OLGU SUNUMU / Toraks Kanserleri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:15
Uğur Selek
US3-MEDİKOLEGAL KONSÜLTASYON OTURUMU ASTRA ZENEACA UYDU SEMPOZYUMU
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:15
GROG ÇALIŞMALARI
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:27
Volkan Semiz
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Konuşmacı
*SS-34 ERKEN EVRE HODGKİN LENFOMADA TEDAVİ SONUÇLARI VE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTORLER
Başlangıç Saati
11:12
Bitiş Saati
11:18
Fatma Sert
KG1-KARŞIT GÖRÜŞ / Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi
Konuşmacı
*Hayır Hazır Değiliz!
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
YAYINLANAN TROD ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-26 PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF EARLY COMPLETE RESPONSE IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER UNDERGOING PREOPERATIVE CHEMORADIOTHERAPY: MULTICENTRIC STUDY OF TURKISH SOCIETY FOR RADIATION ONCOLOGY GROUP (TROD). TURK J GASTROENTEROL (2020) 5: 3
Başlangıç Saati
16:35
Bitiş Saati
16:40
Emre Şanlı
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Konuşmacı
*SS-15 ÇOKLU BEYİN METASTAZLARI RADYOCERRAHİSİNDE HYPERARC VE CYBERKNIFE TEDAVİ PLANLARININ DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRMASI
Başlangıç Saati
15:06
Bitiş Saati
15:12
Mehmet Şen
OS3-OLGU SUNUMU / Baş – Boyun Kanseri
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
16:15
Nuran Şenel Beşe
P3-PANEL / Meme Kanserinde Tartıştıklarımız
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:15
Öznur Şenkesen
SB3-SÖZEL BİLDİRİLER (FİZİK-BİYOLOJİ-SSS)
Konuşmacı
*SS-16 DÜŞÜK DOZ HIZLI PROSTAT BRAKİTERAPİSİ UYGULAMALARINDA DOZ HACİM HİSTOGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Başlangıç Saati
15:12
Bitiş Saati
15:18
Umur Talu
BÜYÜK PANDEMİLERİN TARİHÇESİ
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
18:15
Bitiş Saati
19:00
Abidin Tecik
P2-Türk Radyasyon Onkolojisi Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?
Konuşmacı
*Radyoterapi Teknikerleri Derneği
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Erkan Topkan
P1-PANEL / New Horizons in Radiation Oncology
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:45
Savaş Topuk
SB6-SÖZEL BİLDİRİLER (AKCİĞER-PALYATİF)
Konuşmacı
*SS-41 HELİKAL TOMOTERAPİ İLE HİPOKAMPUS KORUYUCU TÜM BEYİN RADYOTERAPİSİ: TEDAVİ SÜRESİ KISALTILABİLİR Mİ?
Başlangıç Saati
13:54
Bitiş Saati
14:00
Emre Uysal
GROG ÇALIŞMALARI
Konuşmacı
*SS-07 TÜRKİYE’DE ASİSTAN BAKIŞIYLA RADYASYON ONKOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ: ULUSAL ANKET
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
11:21
SB2-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-1)
Konuşmacı
*SS-12 NÜKS KORDOMADA RADYOCERRAHİ İLE KURTARMA TEDAVİSİ SONUÇLARI
Başlangıç Saati
11:48
Bitiş Saati
11:54
Deniz Yalman
KG1-KARŞIT GÖRÜŞ / Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:45
Fulya Yaman Ağaoğlu
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:45
Çağdaş Yavaş
OS3-OLGU SUNUMU / Baş – Boyun Kanseri
Konuşmacı
*1. Olgu
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:50
Ferah Yıldız
SB1-SÖZEL BİLDİRİLER (GASTRO-MEME)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:45
Coşkun Yorulmaz
US3-MEDİKOLEGAL KONSÜLTASYON OTURUMU ASTRA ZENEACA UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
11:15
Sezin Yüce Sarı
SB5-SÖZEL BİLDİRİLER (DİĞER-2)
Konuşmacı
*SS-32 UTERİN KARSİNOSARKOMLARDA ADJUVAN RADYOTERAPİ SONUÇLARI: HACETTEPE VE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:06